مرحوم استاد دکتر غلامرضا امین

بنیانگذار شرکت داروسازی یاس دارو

استاد فارماکوگنوزی دانشگاههای داروسازی علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی که مدیر عامل شرکت یاس دارو بودند، تحقیقات کاربردی خود را با تولید محصولات سلامت محور از سال 1372 آغاز کردند. زندگی آکادمیک دکتر امین وقف تحقیق و کاربردی نمودن رشته فارماکوگنوزی که علم استفاده از منابع طبیعی و گیاهان دارویی در تولید محصولات سلامت محور می باشد، خلاصه شده بود. ایشان تحقیقات خود را در 45 سال قبل، بر روی گونه های دارویی گیاهان مناطق مختلف ایران آغاز کردند. گیاهان جمع آوری شده در هرباریوم دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط ایشان طبقه بندی علمی شده است. ایشان در تمام طول این سالها سرپرست هرباریوم دانشگاه های مذکور بوده و مسئول شناسایی گونه های گیاهی و تطبیق آنها با نام علمی گیاهان و کدگذاری آنها بوده است. همچنین دکتر امین پایه گذار هربوراتوم (باغ گیاهان دارویی) در محوطه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که در آن گیاهان دارویی را پرورش داده و جهت آموزش و تحقیقات از آن استفاده می شود. تحقیقات ایشان به صورت تخصصی در مورد شناسایی مواد مؤثره و فعال گیاهان دارویی و بررسی فعالیتهای بیولوژیکی آنها، بررسی اثرات عصاره ها و اسانس های گیاهان دارویی در محیط زنده و غیر زنده بود. اثرات ضد میکروبی، التهابی، آنتی اکسیدان، ضد سرطانی و … گیاهان دارویی ایران توسط آقای دکتر امین مطالعه و منتشر شده است.

تولیدات شرکت یاس دارو بر پایه تجربیات و دستاوردهای علمی 45 سال گذشته شادروان دکتر غلامرضا امین و با همراهی تیم متخصصین همکار ایشان که در شاخه های مختلف علوم دارویی فعال می باشند آغاز و ادامه یافته است.

فرآورده های طبیعی یاس دارو

سوالات خود را از کارشناسان یاس دارو بپرسید…

فهرست