حضور شرکت داروسازی یاس دارو در اولین دوره همایش ملی فارماکوگنوزی تهران 96

 

همایش ملی فارماکوگنوزی ، در تاریخ 8 الی 9 آذر ماه 96 برگزار می شود.

 

محل برگزاری: دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

محور همایش:

- استخراج، جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی

- اثرات بیولوژیک عصاره ها و ترکیبات طبیعی

- داروهای طبیعی بر مبنای طب سنتی

- کشت سلولی و بیوتکنولوژی گیاهی

- اقتصاد داروهای طبیعی

- فیتوفارماسیوتیکس

- اتنوفارماکولوژی

- فیتوتراپی